logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Aleša Dular Vovko, mag. farm., 6. 3. 2023

Obveščamo vas, da bo Aleša Dular Vovko, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Študij vpliva formulacijskih in procesnih parametrov kompaktiranja na kritične atribute kakovosti granulatov in tablet«

Mentor: prof. dr. Franc Vrečer
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 6. 3. 2023, ob 15:30, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA