logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: ALEŠA BRICELJ, mag. farm.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo ALEŠA BRICELJ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Načrtovanje, sinteza in vrednotenje himernih molekul za inducirano razgradnjo proteinov, vpletenih v patogenezo malignih obolenj«


Mentor: izr. prof. dr. Izidor Sosič
Somentor: prof. dr. Marko Anderluh
Področje: farmacija


Javni zagovor bo v četrtek, 21. 9. 2023, ob 14:00, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA