logo_new_si

Zagovor doktorske disertacija, Andrej Šterman, mag. farm., 25. 3. 2022

Andrej Šterman, mag. farm., bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Novi pristopi za sintezo α-aminoborovih kislin kot ključnih gradnikov za zaviralce proteasoma«


Mentor: prof. dr. Zdenko Časar
Somentor: doc. dr. Izidor Sosič

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 25. 3. 2022, ob 12:00, v predavalnici 206 na UL NTF.