logo_si

NOVO: Vpisi v študijsko leto 2022/2023 in navodilo za oddajo vlog za KŠP - za 1. in 2. stopnjo ter nabor izbirnih predmetov s prostimi vpisnimi mesti

Obveščamo vas, da bo vpis v štud. l. 2022/23 potekal po naslednjem razporedu:


VPIS V 1. LETNIK ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA FARMACIJA (EM FAR), UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (S1 LBM) in UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOZMETOLOGIJA (S1 KOZ) v prvem prijavnem roku bo od 25. 7. 2022 do 10. 8. 2022; vpis bo potekal na daljavo preko informacijskega sistema VIS.
Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti.

VPIS V 1. LETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA INDUSTRIJSKA FARMACIJA (S2 INF) in MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (S2 LBM) bo od 16. 9. 2022 do 23. 9. 2022; vpis bo potekal na daljavo preko informacijskega sistema VIS. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti.

VPIS V VIŠJE LETNIKE in VPIS V DODATNO LETO (absolventski staž) za EM FAR, S1 LBM in S1 KOZ, S2 INF in S2 LBM ter PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik (op.: glejte pogoje za vpis v nadaljevanju); pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom v katerega je trenutno vpisan. 


Vpis bo potekal po naslednjem razporedu:

 

 Študijski program       Letnik vpisa        Vpisno obdobje 
 EM FAR, S1 LBM, S1 KOZ, S2 INF in S2LBM   vpis v dodatno leto - 
absolventski staž
  od 17. 8. 2022 do 23. 9. 2022
 EM FAR   vpis iz 1. v 2. letnik 
vpis iz 2. v 3. letnik
vpis iz 3. v 4. letnik
vpis iz 4. v 5. letnik
  od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022 
 S1 LBM   vpis iz 1. v 2. letnik
vpis iz 2. v 3. letnik
  od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022 
 S1 KOZ   vpis iz 1. v 2. letnik
vpis iz 2. v 3. letnik
  od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022 
 S2 INF   vpis iz 1. v 2. letnik 
  od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022 
 S2 LBM   vpis iz 1. v 2. letnik   od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022 
 EM FAR, S1 LBM, S1 KOZ, S2 INF in S2 LBM   ponovni vpis v isti letnik
(opravljenih 30 ECTS)
  od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022 

 
Vpis bo potekal na daljavo preko študentskega informacijskega sistema VIS (https://visffa.uni-lj.si/ (VIS 1 / 2). Obveščamo vas, da za vpis v štud. l. 2022/23 vpisnega lista in potrdila o plačilu vpisnine ni več potrebno pošiljati po klasični pošti (vpisni list se izpolni samo elektronsko).

Pomembno

 
Po izpolnitvi vpisnega lista v informacijskem sistemu VIS morate dodati še potrdilo o plačilu računa ob vpisu, ki ga boste prejeli po e-pošti in v informacijski sistem (meni: Moji podatki → rubrika: Moje finance). Potrdilo o plačilu ob vpisu obvezno naložite v meniju: meni: VPIS → rubrika: Priloge k vpisu). 
Vpisni list se v informacijskem sistemu običajno aktivira naslednji dan po izpolnitvi pogojev za vpis. Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti.


Navodilo za izpolnitev vpisnega lista

Po vstopu v sistem VIS v meniju na levi strani izberite VPISNI LIST / VPIS.
Po vnosu vseh podatkov potrdite vnos z gumbom POTRDI.
Vsi vneseni podatki se vam izpišejo za ponovni pregled in v kolikor so podatki točni, še enkrat izberite gumb POTRDI. 
Vpisni list v sistemu lahko izpolnite le enkrat ter potrdite vnos podatkov, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno.
V kolikor želite prejemati SMS sporočila za rezultate izpitov, v sistemu v rubriki Moji podatki / Moji osebni podatki / Drugi podatki za stik, v okencu izberite možnost »Želim prejemati SMS obvestila«. Če SMS obvestil ne želite prejemati, pustite okence prazno. Naročanje na SMS ni obvezno. Cena SMS obveščanja za štud. l. 2022/23 znaša 5 evrov. Račun za plačilo SMS naročila boste prejeli naknadno.
Ob izpolnitvi vpisnega lista, če ankete še niste izpolnili, izpolnite tudi ankete za predmete, ki ste jih poslušali v štud. l. 2021/22. 
Po pregledu in potrditvi vpisnega lista s strani študentskega referata, si boste potrdilo o vpisu na študijski program, lahko natisnili sami v informacijskem sistemu (meni: Moji podatki → rubrika: Potrdilo o vpisu).
Študenti boste prejeli potrdilo o uspešno izvedenem vpisu po e-pošti.


Nabor izbirnih predmetov (še prosta vpisna mesta)

 

POGOJI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK V ŠTUD. L. 2022/23 – redno napredovanje:

 

Študijski program: EM FARMACIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. letnik.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 2. letnik.

VPIS IZ 3. → 4. LETNIK
Za napredovanje v 4. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 54 KT. 

VPIS IZ 4. → 5. LETNIK
Za napredovanje v 5. letnik mora študent/ka opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT, med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti predmeta Farmakologija.

Študijski program: S1 LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za vpis v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 51 KT, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti Celična biologija z genetiko. 

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. in 60 KT za 2. letnik.


Študijski program: S1 KOZMETOLOGIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 1. letnik.

VPIS IZ 2. → 3. LETNIK
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT za 2. letnik.


Študijski program: S2 INDUSTRIJSKA FARMACIJA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka opraviti študijske obveznosti temeljnih predmetov v obsegu 45 KT ter enega izbirnega predmeta v obsegu 5KT, kar pomeni skupaj 50 KT.


Študijski program: S2 LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

VPIS IZ 1. → 2. LETNIK
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti temeljnih predmetov 1. letnika, kar pomeni 48 KT. 

PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK: EM FAR, S1 LBM, S1 KOZ, S2 INF in S2 LBM 

Za ponovni vpis v isti letnik za študijske programe 1. in 2. stopnje je potrebno opraviti študijske obveznosti tekočega letnika v obsegu 30 ECTS. Študent se lahko enkrat ponovno vpiše tekom študija na posamezni stopnji. Študente pa opozarjamo na posebna določila Zakona o visokem šolstvu (66. čl.). Ta med drugim določa, »Študenti … - lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Za ponovni vpis v isti letnik pošljite naslednje podatke: ime in priimek, študijski program in letnik vpisa na e-naslov: vpis.ponovno@ffa.uni-lj.si. Po prejemu e-sporočila vam bomo v sistemu VIS dovolili ponovni vpis. Vpisno obdobje bo potekalo od 25. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Vpisni list izpolnite po navodilih za izpolnitev vpisnega lista. Vpisnega lista in potrdila o plačilu vpisnine ni več potrebno pošiljati po klasični pošti (vpisni list se izpolni samo elektronsko). Po izpolnitvi vpisnega lista morate obvezno naložiti še potrdilo o plačilu računa ob vpisu (dodate v meniju: VPIS – rubrika: Priloge k vpisu), ki ga boste prejeli po e-pošti in v informacijski sistem (meni: Moji podatki → rubrika: Moje finance). 
 

Dodatno navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) za EM FAR program

Navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) v štud. l. 2022/23 – velja za študijski program EM Farmacija: študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, lahko ponavljajo in  koristijo dodatno leto (absolventski staž). 


Dodatno navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) za S1LBM, S1KOZ, S2INF in S2LBM program

Navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) v štud. l. 2022/23:  ponavljanje letnika in dodatno leto – velja za študijske programe: UN Laboratorijska biomedicina in UN Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in magistrski študij Laboratorijska biomedicina), v primeru, da je študent ponavljal letnik ali se prepisal od vključno študijskega leta 2012/13 dalje, ni upravičen do vpisa v dodatno leto (absolventski staž).

Status študenta

Od vključno 15. 12. 2016 velja, da če študent diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje pred iztekom študijskega leta, v katerem je vpisan, status študenta ohrani do 30. septembra. 
Študent oziroma diplomant študija prve ali druge stopnje se po zaključku študijskega programa lahko odpove statusu študenta.

************

Seznam predavanj za štud. l. 2022/23


************


Navodilo za oddajo vlog za vpis brez opravljenih obveznosti za štud. l. 2022/23

 

Obveščamo vas, da bodo seje Komisije za študijsko področje (KŠP) potekale:


- 1. 9. 2022: vlogo oddate od 13. 6. 2022 do 25. 8. 2022 (do 24h) preko informacijskega sistema VIS; nato pa še podpisano vlogo z dokazili dostavite v študentski referat UL FFA do 26. 8. 2022 do 10h (ne glede na način dostave).

- 14. 9. 2022 vlogo oddate v obdobju od 29. 8. 2022 do 8. 9. 2022 (do 24h) preko informacijskega sistema VIS); nato pa še podpisano vlogo z dokazili dostavitev v študentski referat UL FFA do 9. 9. 2022 do 10h (ne glede na način dostave).

- 22. 9. 2022 vlogo oddate v obdobju od 9. 9. 2022 do 15. 9. 2022 (do 24h) preko informacijskega sistema VIS; nato pa še podpisano vlogo z dokazili dostavite v študentski referat UL FFA do 16. 9. 2022 do 10h (ne glede na način dostave).************

Študijski red UL FFA


************

Navodilo za oddajo vloge za Komisijo za študijsko področje (KŠP)


Študent mora vlogo za Komisijo za študijsko področje oddati v informacijskem sistemu VIS po naslednjem postopku:

v levem Meniju izbere rubriko: PROŠNJE – Vnos prošenj.

Izbere prošnjo (po ponujenem naboru) ter izpolni rubrike. 

» Vloga za izboljšanje ocene
» Vloga za vpis predmeta iz druge fakultete
» Vloga za izdajo soglasja za vzporedni študij
» Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi (v nadaljevanju izberite za nadaljevanje študija; za dokončanje študija)
» Vloga za dodelitev posebnega statusa študenta (v nadaljevanju izberite tip vloge)
» Vloga za prvo izjemno napredovanje v višji letnik (op.: glejte pogoje na strani 6 in 7)
» Vloga za drugo izjemno napredovanje v višji letnik (op.: glejte pogoje na strani 7)
» Vloga za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (v nadaljevanju izberite vzrok)
» Vloge drugo

*op. Pogoje za prvo ali drugo izjemno napredovanje si poglejte po študijskih programih, ki so objavljeni v nadaljevanju obvestila (pod Pogoji za izjemno napredovanje (štev. manjkajočih KT).

**op. Vlogo za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov lahko študent odda le enkrat tekom študija (razen v primeru starštevstva).

 


Nato klikne na »Oddaj in natisni«. Pojavi se besedilo:
Prošnja je bila uspešno oddana, pripravite tiskalnik ter pritisnite gumb Natisni.
Vlogo nato podpišite ter jo (z dokazili) dostavite v študentski referat fakultete. S tem postopkom bo vloga uspešno oddana.

V meniju PROŠNJE – Pregled prošenj - spremljate faze reševanja vloge.
Po oddaji prošnje se pojavi status: Prošnja uspešno izpolnjena.
Po prejemu in potrditvi vloge (in dokazil) v študentskem referatu se status spremeni v: Oddana prošnja.

Po obravnavi vloge na Komisiji za študijsko področje, boste v meniju Prošnje – Pregled prošenj – pod Obravnavane prošnje prejeli Sklep. Vpogled v sklep opravite s klikom na gumb »Izberi«. Šteje se, da se je študent s sklepom seznanil drugi delovni dan po dnevu zaznambe v študentskem informacijskem sistemu. 

Če izrek za študenta ni ugoden, ima skladno s Statutom UL (103. in 104. čl.) pravico v 3 delovnih dneh zahtevati obrazložitev sklepa. 

Zahtevek za obrazložitev študent odda s klikom na gumb »Oddaj zahtevek za obrazložitev«; pojavi se besedilo: Uspešno ste oddali zahtevek za obrazložitev. Status prošnje v Pregled prošenj – Obravnavane prošnje se spremni v »oddan zahtevek za obrazložitev«.
Obrazložen sklep boste prejeli v sistemu VIS, v roku 8 dni. Obrazložen sklep se šteje za vročen drugi delovni dan po dnevu zaznambe v študentskem informacijskem sistemu VIS.
Datum odpreme in vročitve se zaznamujeta v informacijskem sistemu VIS.

Vpogled v obrazložen sklep ima študent v meniju – Prošnje – Pregled prošenj - Obravnavane prošnje -  (s klikom na gumb: Izberi). 

Študent lahko obrazložen sklep, s katerim je bila njegova vloga zavržena ali zavrnjena, izpodbija s pritožbo, ki jo vloži najpozneje v osmih delovnih dneh od vročitve obrazloženega sklepa. Pritožba se lahko vloži zaradi nepopolno ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja, obstoječega v času odločanja, kršitve materialnega prava in bistvenih kršitev pravil postopka.

V meniju Prošnje – Obravnavane prošnje - Pregled prošenj – klinite na gumb »Oddaja pritožbe«.  
Študent iz vnaprej pripravljenega nabora (skladno s 106. čl.) Statuta UL izbere vzrok in obvezno izpolni polje »Utemeljitev pritožbe«. Ko študent izpolni vsa zahtevana polja, lahko pritožbo natisne (pojavi se besedilo: Pritožba je bila uspešno oddana, pripravite tiskalnik ter pritisnite gumb Natisni. Pritožbo podpišite ter jo (z dokazili) posredujte v študentski referat fakultete. S tem postopkom bo pritožba uspešno oddana). V meniju se pojavi status: Prošnje – Pregled prošenj – Oddane pritožbe – Pritožba uspešno oddana.
Pritožbo (s prilogami) mora študent obvezno v roku 8 dni oddati v študentski referat. Po prejemu pritožbe v študentskem referatu in vnosu datuma prejema v informacijski sistem VIS, se status pritožbe spremeni v »oddana pritožba«. 

Sklep na pritožbo bo izdan in vročen najkasneje v roku 1 meseca od vložitve pritože (rok začne teči z dnem, ko je v sistemu VIS vnesem »Datum sprejema pritožbe«).

Odločitev bo študentu sporočena preko informacijskega sistema VIS – meni Prošnje – Pregled prošenj - Obravnavane pritožbe. Ko študent prvič pogleda (s klikom na gumb: Izberi), se zabeleži »Datum vpogleda sklepa pritožbe«. Status pritožbe se v informacijskem sistemu VIS spremeni iz »vpogled še ni izveden« v »že opravljen vpogled«. Sklep organa o pritožbi je skladno s 109. čl. Statuta UL dokončen.

Študent mora k določenim skupinam vlog priložiti ustrezna dokazila (npr. zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati mnenje zdravnika, da v določenem obdobju ni bil sposoben opravljati svojih študijskih obveznosti in navedbo časovnega obdobja; dokazilo o starševstvu; potrdilo Centra za socialno delo).

Vloge, ki bodo oddane samo preko informacijskega sistema VIS, ne bodo obravnavane na seji Komisije za študijsko področje.


************


Vlogo za prvo izjemno napredovanje v višji letnik lahko oddate, v primeru, da izpolnjujete naslednje pogoje 9. člena Študijskega reda UL FFA:

 »Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami Statuta UL in Študijskega reda UL dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni opravil vseh obveznosti, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z neizpolnitvijo obveznosti. Komisija pri odločitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznostih opravil v rednem roku.

Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi pogoji: 

- da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta, 
- da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočemu izpitu,
- da mu manjka največ 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik in ima hkrati opravljenih najmanj 40 ECTS (op.: glejte spodaj navedene pogoje za izjemno napredovanje (štev. manjkajočih KT)), 
- da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika, 
- da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil.«


Vlogo za drugo izjemno napredovanje v višji letnik lahko oddate, v primeru, da izpolnjujete naslednje pogoje 10. člena Študijskega reda UL FFA:

»Drugo izjemno napredovanje lahko komisija dovoli v kolikor študent izpolni temeljne pogoje določene v prvih štirih alinejah drugega odstavka predhodnega člena in le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z zmožnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta (daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ter v primeru študenta, ki v času študija postane starš živorojenemu otroku.«


Pogoji za izjemno napredovanje (štev. manjkajočih KT)

************

Skladno s cenikom UL za štud. l. 2021/22 se zaračunava izdaja sklepov o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi.

************

Vpisi po sklepu Komisije za študijsko področje bodo potekali do srede, 28. 9. 2022. 

V kolikor boste imeli težave z vpisom, kljub izpolnitvi pogojev, se obrnite na sodelavce v študentskem referatu, ki skrbijo za študijske programe:

- za EM FAR in S1 LBM na go. Polono Škulj, tel.: 47 69 511, e-pošta: polona.skulj@ffa.uni-lj.si.

- za S1 KOZ in S2 INF in S2 LBM na go. Tejo Pečnik, tel. 47 69 553, e-pošta: teja.pecnik@ffa.uni-lj.si.


Želimo vam lepe počitnice in uspešen študij!Tanja Kadunc                                                                                 prof. dr. Marko Anderluh
vodja študentskega referata                                                    prodekan za študijsko področje