logo_new_si

Vpisi na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu »Biomedicina« v štud. l. 2021/22

UL FFA                                                                     Štev.:     70-15/2015-48 in 70-17/2015-17

Aškerčeva cesta 7                                                       Datum:  5. 8. 2021

1000 Ljubljana

VPISI NA INTERDISCIPLINARNEM DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU »BIOMEDICINA« V ŠTUD. L. 2021/22

VPISI V 1. LETNIK

Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 13. 9. 2021 do 24. 9. 2021. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti.

VPISI V 2. LETNIK

Vpisi v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 30. 8. 2021 do 24. 9. 2021. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 2. letnik morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 2. letnik je dostopen prek povezave: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/pravila-obrazci/obrazci/

Pogoj za vpis 2. letnik:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

NAPREDOVANJE BREZ IZPOLNJEVANJA VSEH POGOJEV - v študijskem letu 2021/22 se v višji letnik lahko vpišejo tudi študenti, ki imajo opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 40 KT. Študent mora najkasneje do 6. septembra 2021 oddati prošnjo za odobritev izrednega napredovanja brez izpolnjevanja vseh pogojev, ki jo naslovi na Komisijo za doktorski študij UL FFA in jo odda v Študentski referat UL FFA, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana. V prošnji mora navesti utemeljene razloge, zakaj vseh obveznosti ni mogel opraviti ter priložiti ustrezna dokazila.

VPISI V 3. LETNIK

Vpisi v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 30. 8. 2021 do 24. 9. 2021. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 3. letnik morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 3. letnik je dostopen prek povezave: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/pravila-obrazci/obrazci/

Pogoj za vpis 3. letnik:

 

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika.

NAPREDOVANJE BREZ IZPOLNJEVANJA VSEH POGOJEV - v študijskem letu 2021/22 se v višji letnik lahko vpišejo tudi študenti, ki imajo opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu najmanj 40 KT. Študent mora najkasneje do 6. septembra 2021 oddati prošnjo za odobritev izrednega napredovanja brez izpolnjevanja vseh pogojev, ki jo naslovi na Komisijo za doktorski študij UL FFA in jo odda v Študentski referat UL FFA, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana. V prošnji mora navesti utemeljene razloge, zakaj vseh obveznosti ni mogel opraviti ter priložiti ustrezna dokazila.

  • Če doktorand zaradi epidemije ni mogel prijaviti teme doktorske disertacije in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Tudi v tem primeru je potrebna oddaja prošnje na Komisijo za doktorski študij UL FFA, najkasneje do 6. septembra 2021.

VPISI V DODATNO LETO

Vpisi v dodatno leto interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 30. 8. 2021 do 24. 9. 2021. Študenti, ki želijo vpisati dodatno leto, morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

PONOVNI VPIS V 1. in 2. LETNIK:

Ponovni vpisi v 1. in 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 30. 8. 2021 do 24. 9. 2021. Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis, morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise.

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Pred vpisom v višji letnik morate imeti poravnane vse finančne obveznosti predhodnega letnika/letnikov.

Predstavitveni zbornik Biomedicina in informacije v zvezi s študijem so objavljeni na spletni strani UL in FFA: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/podatki/

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

                                                                                               Urban Jernejčič          

                                                                                       Študentski referat UL FFA

Kontakt:

e-mail: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si

Tel.: 01 47 69 628

Uradne ure: ponedeljek do petek od 9. do 13. ure, sreda do 14. ure.