logo_new_si

Vpisi na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu »BIOMEDICINA« v študijskem letu 2022/2023

VPISI V 1. LETNIK

Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 12. 9. 2022 do 23. 9. 2022. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti.

VPISI V 2. LETNIK

Vpisi v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 29. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 2. letnik morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 

Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 2. letnik je dostopen prek povezave: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/pravila-obrazci/obrazci/

Pogoj za vpis 2. letnik:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta. 

VPISI V 3. LETNIK 

Vpisi v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 29. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 3. letnik morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 

Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 3. letnik je dostopen prek povezave: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/pravila-obrazci/obrazci/
 

Pogoj za vpis 3. letnik: 

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika in potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice.

VPISI V 4. LETNIK 

Vpisi v 4. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 29. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Študenti, ki izpolnijo pogoj za vpis v 4. letnik morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 

Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija Biomedicina za vpis v 4. letnik je dostopen prek povezave: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/pravila-obrazci/obrazci/

Pogoj za vpis 4. letnik:

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL. 

VPISI V DODATNO LETO

Vpisi v dodatno leto interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 29. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Študenti, ki želijo vpisati dodatno leto, morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 

PONOVNI VPIS V 1., 2. IN 3. LETNIK: 

Ponovni vpisi v 1. in 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 29. 8. 2022 do 23. 9. 2022. Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis, morajo poslati na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si obvestilo (ime in priimek, letnik študija in vpisno številko) na podlagi katerega bomo aktivirali vpisni list in poslali navodilo za vpise. 

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela. 

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Pogoj za ponavljanje 3. letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika.

Pred vpisom v višji letnik morate imeti poravnane vse finančne obveznosti predhodnega letnika/letnikov.

Predstavitveni zbornik Biomedicina in informacije v zvezi s študijem so objavljeni na spletni strani UL in FFA: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/podatki/

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

Urban Jernejčič
Študentski referat UL FFA


Kontakt: 
e-mail: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si
Tel.: 01 47 69 628
Uradne ure: ponedeljek do petek od 9. do 13. ure, sreda do 14. ure.