logo_new_si

Študentska izmenjava Twinnet, Besancon – Ljubljana 2019

Od 6. do 10. marca 2019 je za člane Društva študentov farmacije Slovenije potekal prvi del Twinnet izmenjave s študenti farmacije iz Besancona v Franciji. S prijetno dobrodošlico so nas sprejeli v njihove domove in nam v petih dneh predstavili njihovo kulturo ter mesto. Dopoldne smo imeli strokovni del, sledilo je popoldne z raznimi ogledi in aktivnostmi, nato smo dan zaključili s prijetnim druženjem ob igranju iger. Vsi se že veselimo drugega dela izmenjave (9. do 13. april), ko nas bodo naši Twini prišli obiskati v Ljubljano.

Twinnet je projekt, ki želi spodbuditi mobilnost študentov, in je namenjen vsem študentom Fakultete za farmacijo. Torej gre za krajšo izmenjavo študentov, ki je sestavljena iz izobraževalnega kot tudi iz družabnega programa. Izobraževalni del zajemajo predavanja na določeno temo, ki si jo izbere vsaka država sama, ter treningi mehkih veščin, ki nam zelo koristijo v vsakdanjiku. Običajno traja izmenjava 6 dni in poteka med dvema ali tremi državami.

Želja je predvsem, da bi se mladi povezovali tudi izven meja svoje države, torej spoznali tuje študente, princip dela tujih fakultet in njihovih društev, spoznali nove kraje, utrdili znanje tujih jezikov itd. Povežeta se dve društvi, ki sta članici Evropske zveze študentov farmacije (EPSA). Dolžnost države gostiteljice je, da uredi prenočišče, hrano ter program. Projekt temelji na čim manjših stroških, ob koncu izmenjave študentje dobijo tudi certifikat o udeležbi.