logo_new_si

»Spremenjeni pogoji za napredovanje po študijskih programih in za podaljšanje statusa za študente, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023«

Študent odda vlogo na Komisijo za študijsko področje, ki bo potekala 26. 9. 2023. Vloga se odda preko informacijskega sistema VIS, od 8. 9. 2023 do 19. 9. 2023 (skladno z navodili, ki so objavljena pod Študij – Obvestila: VPISI V ŠTUD. L. 2023/24 – študijski programi 1. in 2. stopnje):
- Vloga za izjemno napredovanje v višji letnik (zaradi poplav in plazov) – min 40 ECTS 
- Vloga za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

 
Več informacij v priloženem dokumentu.