logo_new_si

Razpis za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo UL 2021

Tudi letos organizirata Univerza v Ljubljani in Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) tekmovanje za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2021, in sicer v dveh kategorijah:

- študentke, študenti, alumne, alumni;
- raziskovalke, raziskovalci.

Prijave so možne za tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje.1.) Zakaj se prijaviti na tekmovanje?

 • NAGRADA / NAGRADNI SKLAD v višini 12.000 €  oz. 6.000 € za posamezno kategorijo (rektor UL bo zmagovalki, zmagovalcu ali zmagovalni skupini kategorije podelil nagrado 3.000 €, drugo uvrščenemu 2.000 € in tretjemu 1.000 €);
 • DELAVNICA oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching);
 • OCENA komercialnega potenciala ideje;
 • VSTOP V PROGRAM LUI (najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer vam bodo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitoric, investitorjev in gospodarstvenic, gospodarstvenikov).

2.) Rok za prijavo; spletni obrazec za prijavo

 • Najkasneje do 19. septembra 2021 do 23.59. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.

3.) Pomembni datumi

 • Do vključno 19. septembra 2021 (23.59): rok za oddajo prijav;
 • med 20. septembrom in 24. oktobrom bodo potekale pripravljalne delavnice: »Oblikuj poslovno idejo«, »Kratka predstavitev« (pitch), »Zaščita intelektualne lastnine« in »Trening predstavitve ideje«;
 • 27. oktobra: izbor 12 finalistov (6 iz kategorije študentke, študenti, alumne, alumni in 6 iz kategorije raziskovalke, raziskovalci) – predstavitev tekmovalk, tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (3-članska komisija);
 • 11. november: predstavitev vseh 12 finalistov, razglasitev zmagovalk, zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani v obeh kategorijah.

 
4.) Kdo se lahko prijavi?

 • Zaposlene/zaposleni, raziskovalke/raziskovalci, pedagoške sodelavke/pedagoški sodelavci na Univerzi v Ljubljani;
 • Študentke, študenti Univerze v Ljubljani in alumne, alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od začetka študija do datuma prijave ni minilo več kot dve leti.
  Članice, člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študentke, študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

5.) Pogoji sodelovanja

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • prijaviteljice, prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja odloči komisija, ki jo imenuje rektor);
 • prijaviteljice, prijavitelji do vključno 19. septembra 2021 niso bili članice, člani podjetniških ekip, vključenih v subjektu podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki);
 • pogoj v kategoriji raziskovalke, raziskovalci, redno zaposleni na Univerzi v Ljubljani, je, da je predstavljena inovacija v lasti Univerze v Ljubljani oz. v vsaj 50 % (če sta solastnici/solastnika dva) oz. v vsaj 30 % lasti (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij);
 • prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

6.) Merila ocenjevanja: 

 • jasnost opisa ideje, inovativnost projekta, tehnološka  perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta, raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial, velikost tržnega potenciala, izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti
 • kakovost ekonomike projekta, kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta, primernost ekipe za izvedbo projekta, kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani, razvitost inovacije, vpliv na izboljšanje kakovosti življenja, družbena odgovornost projekta, 
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo, 3-minutna predstavitev ideje