logo_new_si

Prijava za vpis na magistrski študijski program »Industrijska farmacija« in magistrski študijski program »Laboratorijska biomedicina« za štud. l. 2022/23

ODDAJA PRIJAVE PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠKandidat za vpis odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (eVŠ - Prijava za vpis (gov.si)Rok za oddajo prijave (vključno z dokazili) je do 10. 9. 2022.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

Opozorilo:
Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo za vpis oddano v eVŠ do roka za prijavo, do 10. 9. 2022.
2) Z uporabniškim imenom in geslom prijavo za vpis oddano v eVŠ do roka za prijavo, do 10. 9. 2022.

Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in
2) prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in do prijavnega roka izpolnjena in oddana v eVŠ.

Podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)
tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90


IZBOR KANDIDATOV

V študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini. 

Razpis za vpis v magistrski študijski program Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina

Če je prijavljenih več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je število razpisanih mest, članica UL o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kandidati, ki morajo zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavljajo, opraviti dodatne (diferencialne) izpite, morajo le te opraviti pred vpisom v študijski program.

Obveščanje kandidatov

Kandidati bodo prejeli sklepe prijavno-izbirnega postopka v portalu e-VŠ.


VPIS KANDIDATOV

VPIS V 1. LETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA INDUSTRIJSKA FARMACIJA (S2 INF) in MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (S2 LBM) bo od 16. 9. 2022 do 23. 9. 2022; vpis bo potekal na daljavo preko informacijskega sistema VIS. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti.