logo_new_si

Prešernove nagrade 2022

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado (s prilogami) za študijsko leto 2021/22 najkasneje do 10. septembra 2022. Dela (s prilogami) oddajo izključno po e-pošti na naslov: tanja.kadunc@ffa.uni-lj.si. Po prejemu dela (s prilogami) prejmete povratno informacijo, da je prijava sprejeta.


V natečaju za Prešernove nagrade lahko konkurirajo (dela do zaključene 2. bolonjske stopnje oz. enovitega magistrskega študijskega programa):

a) raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA, imajo pisno soglasje mentorja in so bile zaključene med 1. septembrom preteklega in 31. avgustom  tekočega študijskega leta,
b) diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na UL FFA, ki so bile zaključene med 1. septembrom preteklega in 31. avgustom tekočega študijskega leta in imajo pisno soglasje mentorja.

         in
 
a) raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA, imajo pisno soglasje mentorja in so bile zaključene med 11. 7. 2021 in 31. 8. 2021,
b) diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na UL FFA, ki so bile zaključene med 11. 7. 2021 in 31. 8. 2021 in imajo pisno soglasje mentorja.

Navodila so dostopna na spletnem naslovu: tukaj.