logo_si

Pozor, HUD razpis!

15. junija 2021 se je odprl HUD RAZPIS za netehnološke inovacije Univerze v Ljubljani: Inovacije za izzive družbe. Namenjen je študentom 1. in 2. stopnje ter ekipam študentov in jim bo ponudil priložnost za snovanje in predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo naslavljale izzive t.i. nove realnosti, ki smo jih poimenovali »Naprej k človeku«.

O HUDem razpisu za študente UL

HUDa tema, HUDi izzivi:: NAPREJ K ČLOVEKU 👨👩👧👦
Pandemija nas je postavila v revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja naše družbe in druženja. Soočeni smo z izzivi, ki segajo od individualnih sprememb pa do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tej novi realnosti je treba odgovoriti na omenjene in še številne druge izzive. 

Oglejte si predstavitveni video HUDega razpisa.


HUDe spodbude 🍬
✔️ Denarne nagrade: 1.000 EUR za prvo nagrado, 500 EUR za drugo in 250 EUR za tretjo nagrado.
✔️ Izobraževanje: prejme jo prvonagrajeni (posameznik ali ekipa). 
✔️ PRENOS ZNANJA: Finalistom bomo namenili ustrezno podporo, da bomo s skupnimi močmi inovacije približali trgu in uporabi.

HUD urnik 📅
• 15. junij 2021 DATUM OBJAVE RAZPISA
• 23. avgust 2021 KICK-OFF MREŽENJSKI DOGODEK: KREATIVNO SODELOVANJE
• 31. avgust 2021 KONČNI ROK ZA ODDAJO PRIJAVE
• September/oktober 2021 izvedba PREDAVANJ in DELAVNIC (točni datumi bodo znani in objavljeni naknadno)
• Do 31. oktober 2021 IZBOR FINALISTOV
• Predvidoma 12. november 2021 JAVNA PREDSTAVITEV FINALISTOV IN PODELITEV NAGRAD (v okviru festivala UNI.MINDS 2021)

HUDe informacije ℹ️
Več informacij in razpisna dokumentacija se nahajata na spletni strani Pisarne za prenos znanja UL-HUD RAZPIS, vabimo pa tudi k ogledu predstavitvenega video posnetka.


Pisarna za prenos znanja UL
https://ppz.uni-lj.si/hud/
https://ppz.uni-lj.si/