logo_new_si

Pozdrav študentom ob pričetku študijskega leta 2021/2022

Spoštovani študenti Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani,

prisrčno pozdravljeni ob začetku študijske leta 2021/22. Študentom prvih letnikov želim, da se v družbi kolegov študentov, vaših učiteljev in vseh zaposlenih čim prej počutite doma na Fakulteti za farmacijo. Čestitam vam, k uspešni uvrstitvi na želene študijske programe. Izbor je namreč letos potekal v še posebej veliki konkurenci, saj se je na razpisana mesta prijavilo trikrat več kandidatov, kot je bilo vpisnih mest.

Dobrodošlica v novem študijskem letu vsem študentom in sodelavcem fakultete je povezana z iskreno zahvalo, za odgovorno in požrtvovalno držo v sooblikovanju študijskega okolja v katerem zorijo strokovnjaki prihodnosti na področjih farmacije, laboratorijske medicine in kozmetologije.

Živimo v zelo zahtevnem času, ko je obvladovanje in preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 predpogoj za izvajanje študijskega procesa v živo, v predavalnicah in laboratorijih. Stremimo k temu, da je prenos zanj in kompetenc čim uspešnejši, da oblikujemo strokovnjake, ki bodo izzive časa naslavljali odgovorno in samozavestno. Izrednega pomena pa je seveda socialna komponenta druženja, spoznavanja in delovanja v družbi.

Ponosna sem, na študente in sodelavce, ki so na področju ozaveščanja javnosti in študentov, ter izobraževanja strokovnjakov, vodilni v naši družbi. Ponosna sem, da je 80 – 90 % študentov že cepljenih in so s tem najboljši ambasadorji poslanstva svojega bodočega poklica.

Naša skupna dolžnost je, da smo izobraženi in s svojim znanjem in razumevanjem ozaveščamo svojo okolico, ter da s svojimi dejanji odgovorno sooblikujemo družbo. Odgovornost, solidarnost in empatija so vrednote, ki jih bomo krepili, da bomo lahko strmeli k intelektualnim dosežkom in presežkom tudi v času pandemije COVID-19.

Želim, da se srečujemo na Fakulteti za farmacijo in nemoteno opravljamo pedagoško delo, kar pa je odvisno od vsakega udeleženega posameznika.

Zato vas prosim, da ponovno pregledate priložena navodila in z razumevanjem upoštevate potrebne ukrepe.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja