logo_si

Nujno obvestilo zaposlenim in študentom UL


Do vključno 23. marca 2020 oziroma do preklica tega sklepa se prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omeji osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih (kjer je to mogoče) in uporabi druge oblike komunikacije (e-pošta, videokonference in sestanki, telefonska komunikacija...). Stiki med zaposlenimi in študenti ter zunanjimi partnerji naj se omejijo na najmanjšo možno mero.

Neposredno pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem.

Sklep velja do preklica, najmanj pa do 23. marca 2020 in stopi v veljavo takoj.

O nadaljnjih navodilih vas bomo obveščali.