logo_new_si

Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

 

Študenti s posebnimi potrebami in študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, mednarodnih tekmovanjih, študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka, lahko pridobijo status študenta s posebnimi potrebami oz. poseben status.

Vse informacije o pridobitvi in vrstah statusov, podpornih osebah, izobraževanjih ipd. lahko dobite pri kontaktni osebi UL FFA za študente s posebnimi potrebami:

• Teja Pečnik, tel: 01/ 47 69 553, teja.pecnik@ffa.uni-lj.si.