logo_new_si

UL FFA - ARRS logo
Raziskovalni programi

Napredna imunološka zdravila in celični pristopi v farmaciji

Razvoj varnih in učinkovitih cepiv proti nalezljivim boleznim, kot so SARS-CoV-2, Zika, malarija in ebola, in zoonozam, ki jih sploh še ne poznamo, je in bo ostal glavni cilj v svetovnem javnem zdravstvu. Večni zdravstveni problem pa predstavlja tudi zdravljenje rakavih obolenj, a nam v zadnjem času upanje zbujata imunoterapija in celična imunoterapija, ki st...

01. januar 2022 - 31. december 2027 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija, 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

Program P3-0298 je zasnovan na dolgoletnih izkušnjah in dosežkih na področju bazičnih, laboratorijskih in kliničnih raziskav s področja kroničnih presnovnih bolezni kot so osteoporoza, sindrom policističnih ovarijev (PCOS) in sladkorne bolezni. Naša skupina je v 20 letih raziskav iz področja osteoporoze objavila več kot 150 znanstvenih člankov in sodel...

01. januar 2019 - 31. december 2024 | 3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje, 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil

Glavni poudarek programa “Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih” je na dostavnih sistemih učinkovin in njihovem transportu na mesto delovanja v telesu ter na optimiranju zdravljenja z zdravili pri izbranih skupinah bolnikov. Raziskovalni program je zasnovan v obliki treh stebro...

01. januar 2018 - 31. december 2024 | 3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje, 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

Rak, nevrodegenerativne in imunske bolezni predstavljajo veliko zdravstveno in socialno breme za našo družbo. Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe se pričakuje, da bo breme teh večinoma starostnih bolezni v prihodnosti še večje. Da bi se izognili razpadu zdravstvenega sistema, so nujno potrebne nove, bolj učinkovite terapevtske stra...

01. januar 2019 - 31. december 2024 | 4.06.01 Biotehnika/Biotehnologija/Tehnologija rekombinantne DNA, 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Sistemske avtoimunske bolezni

Naš raziskovalni program P3-0314 vključuje revmatologe, pulmonologe, nevrologe, gastroenterologe, biokemike, farmacevte, molekularne/celične biologe, biostatike/bioinformatike, laboratorijske strokovnjake, ekonomiste in skupine bolnikov. Aktivnosti so predominantno usmerjene v optimizacijo terapije/preusmeritve zdravil, razjasnitev mehanizma vnetnih revmatičn...

01. januar 2022 - 31. december 2027 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkritje novih biološko aktivnih majhnih molekul z možnostjo razvoja v učinkovine za uporabo na pomembnih terapevtskih področjih. Cilj bomo dosegli z uporabo kombinacije različnih farmacevtsko-kemijskih pristopov. V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje, racionalno načrtovanje, sinte...

01. januar 2022 - 31. december 2027 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

Uspešno preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni je povezano s poznavanjem molekulskih mehanizmov, ki vodijo do njenega nastanka in razvoja. Naš cilj je da opredelimo molekulske  tarče in omogočimo razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih pristopov pri raku, nevrodegenerativnih in imunskih boleznih. Pri raku bomo raziskovali vlogo proteo...

01. januar 2015 - 31. december 2018 | 4.00 Biotehnika

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

Program temelji na našem proučevanju in rezultatih na področjih kroničnih presnovnih bolezni kot so osteoporoza in kostne bolezni, sindrom policističnih ovarijev (PCOS), sladkorna bolezen ter insulinska rezistenca, ki tudi povezuje zadnji 2 področji. Večina naših bodočih raziskav bo usmerjena v področja, na katerih že imamo rezultate ali pa skuš...

01. januar 2015 - 31. december 2018 | 3.00 Medicina

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih bioaktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj do učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih ob uporabi kombinacije različnih farmacevtskokemijskih pristopov.V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje in racionalno načrtovanje bioaktivnih molekul z delovanjem na validi...

01. januar 2015 - 31. december 2021 | 1.09 Farmacija, 1.04 Naravoslovje/Kemija

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

Glavni poudarek programa “Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih” je na dostavnih sistemih učinkovin in njihovem transportu na mesto delovanja v telesu ter na optimiranju zdravljenja z zdravili pri izbranih skupinah bolnikov. Raziskovalni program je zasnovan v obliki treh stebro...

01. januar 2015 - 31. december 2023 | 1.09 Farmacija