logo_si

Raziskovalni programi

Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje

Rak, nevrodegenerativne in imunske bolezni predstavljajo veliko zdravstveno in socialno breme za našo družbo. Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe se pričakuje, da bo breme teh večinoma starostnih bolezni v prihodnosti še večje. Da bi se izognili razpadu zdravstvenega sistema, so nujno potrebne nove, bolj učinkovite terapevtske stra...

01. januar 2019 - 31. december 2024 | 4.00 Biotehnika

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

Program temelji na našem proučevanju in rezultatih na področjih kroničnih presnovnih bolezni kot so osteoporoza in kostne bolezni, sindrom policističnih ovarijev (PCOS), sladkorna bolezen ter insulinska rezistenca, ki tudi povezuje zadnji 2 področji. Večina naših bodočih raziskav bo usmerjena v področja, na katerih že imamo rezultate ali pa skuš...

01. januar 2019 - 31. december 2024 | 3.00 Medicina

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

 Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih bioaktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj do učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih ob uporabi kombinacije različnih farmacevtskokemijskih pristopov.V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje in racionalno načrtovanje bioaktivnih molekul z delovanjem na validirane tarče, njihovo sintez...

31. december 2014 - 30. december 2020 | 1.09 Farmacija

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

Glavni poudarek programa “Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih” je na dostavnih sistemih učinkovin in njihovem transportu na mesto delovanja v telesu ter na optimiranju zdravljenja z zdravili pri izbranih skupinah bolnikov. Raziskovalni program je zasnovan v obliki treh stebro...

01. januar 2018 - 31. december 2023 | 1.09 Farmacija