logo_si

Raziskovalni programi

Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje

Rak, nevrodegenerativne in imunske bolezni predstavljajo veliko zdravstveno in socialno breme za našo družbo. Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe se pričakuje, da bo breme teh večinoma starostnih bolezni v prihodnosti še večje. Da bi se izognili razpadu zdravstvenega sistema, so nujno potrebne nove, bolj učinkovite terapevtske stra...

01. januar 2019 - 31. december 2024 | 4.00 Biotehnika