logo_new_si

Odprt je 3. razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani

1.junija 2022 se je odprl 3. Razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani, ki bo podprl obetavne tehnološke in netehnološke inovativne projekte raziskovalcev UL. S prejetimi sredstvi se bodo projekti približali višjim stopnjam tehnološke pripravljenosti in s tem tudi industrijskim partnerjem oz. trgu.Rok za prijavo na razpis Inovacijskega sklada UL je 22. avgust 2022.

Namenjen je raziskovalkam in raziskovalcem UL, ki imate tehnologijo ali rešitev za že identificirane izzive, a vam manjka korak ali dva, da jo pripeljete bližje uresničitvi.

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Prijavijo se lahko tako tehnološki in netehnološki projekti.

UL Inovacijski sklad 


Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:• delujoči prototip ali
• študija izvedljivosti ali
• raziskava trga ali
• potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
• vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Kdo lahko kandidira?
• Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
• Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
• Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
• Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.
Okvirni letni proračun
• 70.000 evrov
• Višina prejetih sredstev na posamezni projekt: od 5.000 do 25.000 evrov

Kako se prijavite?
Prijavite se prek prijavnega obrazca. Izpolnjenega in podpisanega posredujete na e-naslov: gospodarstvo@uni-lj.si.
Vsem, ki ste zainteresirani za Inovacijski sklad UL, svetujemo, da pred prijavo stopite v stik s Pisarno za prenos znanja prek gospodarstvo@uni-lj.si ali pokličite na 01 241 85 33 (Simona).

Več informacij je na voljo na  https://ppz.uni-lj.si/inovacijski-sklad-ul/ .