logo_new_si
Picture

Spletni tečaji:

Uvod v področje zdravil za napredno zdravljenje

Vabimo vas, da se vključite v spletne tečaje "Uvod v področje zdravil za napredno zdravljenje", ki potekajo pod okriljem projekta »UL za trajnostno družbo – ULTRA«. Tečaji vam bodo omogočili, da pridobite osnovno znanje s področja zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ). Tekom tečajev se bose seznanili z znanstvenim ozadjem ZNZ, proizvodnimi procesi ZNZ, regulativo in kliničnimi študijami na področju ZNZ ter z osnovami vrednotenja zdravstvenih tehnologij in povračila stroškov.

Organizatorji in sodelujoči:

Spletni tečaji tečejo pod okriljem Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo. Pri njih sodelujejo še Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, EATRIS Slovenia in Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Spletni tečaji bodo tekli v okviru pilotnega projekta 8.10 ULTRA: Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje, ki ga vodi prof. dr. Matjaž Jeras.

Kaj zajemajo spletni tečaji?

Spletni tečaji "Uvod v področje zdravil za napredno zdravljenje" so sestavljeni iz 4 sklopov, vsak sklop pa zajema 2-3 med seboj povezane tematike s področja ZNZ. Za vsako temo so udeležencem tečajev na voljo tri kratka predavanja(do 7 minut) strokovnjakov s področja, literatura ter preverjanje znanja, kar je prikazano tudi na spodnji shemi.

Število ur: 50 (6 ur predavanj, 4 ure preverjanja znanja, 20 ur študija literature, 20 ur problemska naloga)

Število ECTS: 2 ECTS

Po uspešnem zaključku prejmete potrdilo o mikrodokazilu s strani Univerze v Ljubljani.

Picture_2

Kdaj se lahko vključim?

Na spletne tečaje "Uvod v področje zdravil za napredno zdravljenje" se lahko prijavite kadarkoli v času trajanja pilotnega projekta 8.10 ULTRA: Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje, oziroma vsaj do konca leta 2025. Tečaje opravljate v lastnem tempu.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavi se lahko vsakdo z zaključeno 1. stopnjo bioloških in biomedicinskih znanosti ali zaključenim 3. letnikom enovitih študijskih programov Farmacija, Veterina in Medicina. Spletni tečaji so namenjeni:

  • doktorskim študentom širšega področja biomedicinskih znanosti (farmacija, medicina, veterina, biologija, biokemija, biotehnologija ipd.),
  • farmacevtom,
  • biotehnologom,
  • zaposlenim v farmacevtskih in biotehnoloških podjetjih,
  • zaposlenim na področju regulative,
  • podoktorskim raziskovalcem,
  • zdravnikom.

Kako dostopam do spletnih tečajev?

Spletni tečaji potekajo v spletnem okolju Moodle Univerze v Ljubljani. Za dostop do spletne učilnice izpolnite pristopni obrazec in najkasneje v roku 1 delavnega dne prejmete na vaš elektronski naslov uporabniško ime in geslo.

Za pristopni obrazec kliknite na: https://forms.office.com/e/KV1Uc94AHM

V času trajanja pilotnega projekta 8.10 ULTRA: Zdravila za napredno zdravljenje – prebojno znanje za zdravje, oziroma vsaj do konca leta 2025 so spletni tečaji brezplačni.

Zakaj bi se vključili v spletne tečaje s področja zdravil za napredno zdravljenje?

Področje zdravil za napredno zdravljenje (ZNZ) je izrazito interdisciplinarno in se hitro razvija. Temelji na somatskih celičnih terapijah, genskem zdravljenju in tkivnem inženirstvu. Tovrstna zdravila imajo izreden potencial za doseganje dolgoročnega izboljšanja ali celo ozdravitve bolezni, ki jih v tem trenutku s sinteznimi in biološkimi zdravili še ne moremo pozdraviti. Mednje sodijo npr. nevrodegenerativne, očesne in gensko pogojene bolezni ter različne vrste rakavih obolenj. Translacija temeljnih raziskav na področju naprednih terapij v klinično prakso se sooča s številnimi izzivi, katerih reševanje zahteva vključevanje več deležnikov, od raziskovalcev do regulatornih organov ter od biotehnoloških podjetij do ekonomskih farmako-evalvatorjev. Posamezniki, ki želijo aktivno vstopiti v svet ZNZ, zato potrebujejo interdisciplinarna znanja ter specifične veščine s področij znanosti, pred-kliničnih testiranj in kliničnih preskušanj, biotehnoloških proizvodnih procesov, regulatornih predpisov ter farmakoekonomike. In spletni tečaji bodo ponudili osnove v to.

Splošni pogoji in politika zasebnosti za spletne tečaje

sponzorji1
                                       sponzorji2

Spletni tečaji "Uvod v področje zdravil za napredno zdravljenje" so bili zasnovani v okviru pilotnega projekta "Vseživljenjsko učenje in mikrodokazila; Zdravila za napredno zdravljenje - prebojno znanje za zdravje". Pilotni projekt je del Reforme visokega šolstva, Mehanizma za okrevanje in odpornost, »UL za trajnostno družbo – ULTRA«. Sofinancirata ga Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.