logo_new_si

Razpis Erasmus+ SMP 2023-24

Objavljamo razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje.

Upravičeno obdobje razpisa je od 1.9.2023 do 30.9.2024. Prijave se zbirajo do porabe sredstev. Omejitev Erasmus+ financiranja je 10 mesecev.

Prijavo na razpis lahko odda le študent, ki že ima izbranega delodajalca  in urejen Erasmus+  študijski sporazum za praktično usposabljanje ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti (izvzeti so mladi diplomanti, kjer je pogoj, da prijavo oddajo še v času, ko imajo status in še niso zaključili študija).

Prijava na UL FFA mora biti oddana vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti v spletni aplikaciji VIS.

Povezava na razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje
Povezava na spletno podstran Erasmus+ mobilnost študentov za prakso (SMP)