logo_si

Zbiranje predlogov za podelitev univerzitetnih priznanj v letu 2016

Univerza podeljuje naslednja priznanja:
1. naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani« za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti,
2. naziv »častni senator Univerze v Ljubljani« za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani,
3. naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« upokojenemu (i) učitelju (ici) univerze za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela,
4. zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda,
5. svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke,
6. plaketo »Pro Universitate labacensi« fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev,
7. Prešernovo nagrado za študente za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu,
8. svečano listino za študente za najboljši študijski uspeh.

Rektor Univerze v Ljubljani podeljuje:
1. priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti,
2. Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.

Predlogi za Prešernove nagrade (točka 7) so izvzeti, ker postopek poteka drugače.