logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Tina Roblek, mag. farm., 4. 2. 2016

Mentor: izr. prof. dr. Mitja Lainščak
Somentor: prof. dr. Aleš Mrhar Javni zagovor bo v četrtek, 4. februarja 2016, ob 14. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo