logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Simon Žurga, mag. farm., 17. 4. 2015

Mentor: prof. dr. Janko Kos
Somentorica: znan. sod. dr. Jerica Sabotič

Javni zagovor bo v petek, 17. aprila 2015, ob 15. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo