logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Renata Režonja Kukec, mag. farm., 21. 9. 2015

Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
Somentorica: prof. dr. Tanja Čufer

Javni zagovor bo v ponedeljek, 21. 9. 2015 ob 15. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo