logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Mitja Pišlar, mag. farm., 24. 4. 2015

Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
Somentorica: prof. dr. Marija Bogataj

Javni zagovor bo v petek, 24. aprila 2015, ob 12. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo