logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Matej Štuhec, mag. farm., 2. 2. 2015

Mentorica: izr. prof. dr. Vesna Švab
Somentor: doc. dr. Igor Locatelli

Javni zagovor bo v ponedeljek, 2. februarja 2015 ob 10.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo