logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Marko Jukič, mag. farm., 5. 2. 2016

Mentor: izr. prof. dr. Marko Anderluh
Znanstveno področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 5. februarja 2016, ob 15. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo