logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Katja Čerpnjak, mag. farm., 8. 7. 2015

Mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
Somentor: prof. dr. Franc Vrečer

Javni zagovor bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 15.00 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo