logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Jure Borišek, mag. farm., 21. 12. 2015

Mentorica: izr. prof. dr. Marjana Novič
Somentorica: izr. prof. dr. Anamarija Zega
Znanstveno področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 21. decembra 2015, ob 16.45. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo