logo_si

Zagovor doktorske disertacije Gregor Jug, mag. farm., 21. 6. 2016

Mentor:  izr. prof. dr. Marko Anderluh
Somentor: doc. dr. Tihomir Tomašič
Znanstveno področje: farmacija

Javni zagovor bo v torek, 21. junija 2016, ob 15. uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana. 

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo