logo_si

Zagovor doktorske disertacije Anja Menard Srpčič, univ. dipl. kem., 10. 2. 2016

Mentorica: prof. dr. Damjana Drobne
Znanstveno področje: toksikologija

Javni zagovor bo v sredo, 10. februarja 2016, ob 14.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo