logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Andreja Čufar, mag. farm., 29. 5. 2015

Mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
Somentor: izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja Javni zagovor bo v petek, 29. maja 2015, ob 12.00 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana. Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo