logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Ana Herman, mag. farm., 6. 7. 2015

Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Jeras
Somentorica: prof. dr. Kristina Gruden

Javni zagovor bo v ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 15.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo