logo_si

Sklep rektorja COVID-19 z dne 29.4.2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 v Sloveniji, ukrepe Vlade RS in na priporočila Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep, da do vključno 10. 5. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh dosedanjih ukrepov in sklepov rektorja Univerze v Ljubljani v zvezi s preventivnim delovanjem zaradi COVID-19, ki se nanašajo na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo ter na omejitev neposrednih osebnih stikov pri vseh drugih aktivnostih na Univerzi v Ljubljani.
Ker veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS še niso sproščeni, trenutno še ne moremo izvajati priporočil, ki so bila posredovana s sklepom z dne 15. 4. 2020 za pedagoško delo in s sklepom z dne 22. 4. 2020 za znanstvenoraziskovalno delo.
Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 10. 5. 2020.