logo_si

Razpis za sofinanciranje mobilnosti za namen poučevanja (STA) in usposabljanja (STT) za študijsko leto 2018/19 v okviru programa Erasmus+

STA se nanaša na mobilnost učiteljev in asistentov z namenom izvajanja pedagoških obveznosti /in usposabljanja na eni izmed partnerskih ustanov v tujini, s katerimi ima Univerza v Ljubljani sklenjen sporazum.

Seznam partnerskih univerz UL FFA 

Novost letošnjega razpisa je, da je možno kombinirati poučevanje in usposabljanje. Finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja in je omejena na največ 6 dni.


STT se nanaša na mobilnost vseh zaposlenih na UL FFA za namen lastnega usposabljanja. Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska ustanova s sedežem v EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški, Turčiji ali Makedoniji. Finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja in je omejena na največ 6 dni.


Način prijave: Izpolnjeno prijavnico do 31. 7. 2018 oddajte v Kadrovski službi (ga. Zdenka Gantar). Dodatne informacije dobite pri ga. Zdenki Gantar.