logo_si

Razpis volitev v Študentski svet UL FFA (ŠS FFA) za študijsko leto 2020/2021

Spoštovani.

Obveščamo vas, da se zaradi epidemioloških razmer volitve v Študentski svet UL FFA, ki so razpisane za 21. 10. 2020, ne bodo izvedle tega dne.
O novem terminu volitev in načinu izvedbe boste obveščeni naknadno.


Spoštovani,

kot vsako leto bodo kmalu na vrsti volitve predstavnikov letnikov. Volitve bodo potekale
21. oktobra 2020, od 9. do 16. ure, v avli UL FFA.

Število predstavnikov na posamezen letnik: 

EMŠ Farmacija: vsak letnik po 2 predstavnika.
S1 LBM: vsak letnik po 1 predstavnik.
S1 KOZ: vsak letnik po 1 predstavnik.
S2 INF: vsak letnik po 1 predstavnik.
S2 LBM:  vsak letnik po 1 predstavnik.

Kandidatura mora vsebovati ime in priimek kandidata, stalni in začasni naslov ter telefonsko številko, e-naslov, potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu, datum in lastnoročni ali digitalni podpis kandidata.
Čas za oddajo kandidature je 14. 10. 2020, do 23:59, na e-naslov: volitve.ssffa@gmail.com

V prilogi je razpis volitev ter obrazec, ki ga izpolnite za kandidaturo na volitvah. Kandidatura je popolna, če vsebuje vse elemente iz razpisa. 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na predsednika volilnega odbora preko aktualnih informacijskih kanalov ali na e-naslov: svet.ffa@gmail.com 


Jaka Rotman Primec
predsednik Volilnega odbora ŠS FFA za študijsko leto 2020/2021