logo_si

Posvet z direktorjem ameriškega Sveta za akreditacijo v farmacevtskem izobraževanju (Accreditation Council for Pharmacy Education ACPE)

Ne glede na različne družbene razmere v svetu se farmacevti povsod srečujejo s podobnimi pričakovanji  in zahtevami javnega zdravstva še posebno na področju varne in učinkovite uporabe zdravil. Ta trend vodi vlade in akademske inštitucije  v ponovna ovrednotenja farmacevtskega izobraževanja in usposabljanja - ne toliko z vidika strukture študija, temveč predvsem  z doseganjem kompetenc (znanja, veščin, sposobnosti in zavzetosti) diplomantov za izpolnjevanje pričakovanj družbe.