logo_si

Odprtje prenovljene Lekarne Mirje – poklon dediščini prof. dr. Pavla Bohinca

Lekarna Ljubljana je 8. 5. 2018 odprla prenovljeno Lekarno Mirje, eno od najstarejših lekarn v Ljubljani. Prenovljeni so vsi prostori, restavriran je del opreme oficine in več kot sto let staro originalno pohištvo.

Začetek delovanja lekarne sega v leto 1906, ko je na Dunaju izobraženi magister farmacije Andrej Bohinc pridobil koncesijo in odprl lekarno pri Zlati kroni, takrat na križišču Prešernove, Rimske in Tržaške ceste. Kasneje se je lekarna preselila v novo stavbo na drugi strani ceste v kateri je bila leta 1948 ustanovljena Lekarna Mirje. Prof. dr. Pavle Bohinc, mag. farm., sin Andreja Bohinca, je Lekarno Mirje zapustil Fakulteti za farmacijo z namenom, da v njej izvaja študijsko in raziskovalno dejavnost. Lekarniško dejavnost v Lekarni Mirje opravlja Lekarna Ljubljana.

Ob prenovi sta v Lekarni Mirje urejena tudi dva prostora, ki sta namenjena izvajanju prakse študentov Fakultete za farmacijo, ki sta osnova za uresničitev vizije prof. dr. Pavla Bohinca o študijsko-raziskovalni lekarni.

Vodja Lekarne Mirje je zunanji sodelavec FFA asist. dr. Boštjan Martinc, mag. farm., spec. klinične farmacije. V lekarni so zaposleni trije magistri farmacije in en farmacevtski tehnik. Strokovni sodelavci bodo poleg nasvetov ob izdaji zdravil in ostalih izdelkov za ohranjanje zdravja nudili brezplačne strokovne storitve, kot so pregled uporabe zdravil, izdelava osebne kartice zdravil, svetovanje o zdravem življenjskem slogu, svetovanje o negi kože.