logo_si

Objava prostega delovnega mesta: TAJNIK ČLANICE VII/2

Objava prostega delovnega mesta na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo

1. Razpisano delovno mesto:  TAJNIK ČLANICE VII/2  –  M/Ž

2. Šifra DM:                                J017908


3.   Organizacijska enota delovnega mesta:   Tajništvo fakultete 


4.   Pogoji za opravljanje dela 

a) zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri
b) funkcionalna znanja in ostale zahteve: visoka stopnja vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost
c) 5 let ustreznih delovnih izkušenj
d) poskusno delo:  4 mesece

5.   Kratek opis dela in nalog:  
 

Vodenje OE Tajništvo in upravno-administrativne dejavnosti fakultete, usklajevanje dela in nadzor služb tajništva, kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev, vodenje pravnih in upravnih postopkov fakultete, priprava osnov za splošne akte fakultete, sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze, izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva, opravljanje drugih nalog v skladu z akti univerze in fakultete oz. del po nalogu dekana/nje, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom.

7. Rok za prijavo:   do 18.1.2019 


Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

8.  Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka:  4769-505
E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si