logo_si

Obisk vodstva Fakultete za farmacijo Univerze v Zagrebu: 20. november 2017

Delovnega obiska UL FFA so se 20. 11. 2017 udeležili:
prof. dr. Željan Maleš, dekan
izr. prof. dr. Jasmina Lovrić, prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
izr. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić , prodekanja podiplomski študij

Vodstvo in predstojniki  UL FFA  so predstavili usmeritve in  dosežke UL FFA .
Namen obiska je bil pregledati dosedanje sodelovanje in oblikovati  izhodišča za  poglobljeno sodelovanje  obeh fakultet v prihodnje. 

Med  aktivnostmi , ki jim bomo v prihodnje namenili poglobljeno  skrb so;  povečana izmenjava študentov, sodelovanje v doktorskih komisijah, spodbujanje skupnih raziskovalnih projektov in drugo.