logo_si

Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja Erasmus+ v letu 2018/19

Univerza v Ljubljani je objavila Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja Erasmus+ v letu 2018/19. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1.3. do 30.9.2019. Obdobje financiranja je omejeno na (skupno) 6 mesecev. V okviru ene prijave lahko študent izvede tudi več Erasmus+ praktičnih usposabljanj, skladno z razpisnimi pogoji ( npr. dvakrat po 3 mesece).

Prijavite se tako, da najkasneje 14. 2. 2019 do 15. ure v študentskem referatu UL FFA oddate:
• prijavni obrazec v sistemu VIS (prijavo v VIS je potrebno zaključiti, obrazec natisniti, podpisati in oddati v študentskem referatu)
• motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh