logo_si

Najobsežnejši farmacevtsko-medicinski muzej v Sloveniji v digitalni obliki

Lavičkova zbirka se nahaja v Lekovem farmacevtskem muzeju, v digitalni obliki pa je dostopna na naslovu http://www.lek.si/si/o-nas/lavickova-zbirka/. Povezava je objavljena tudi na spletnih straneh fakultete: www.ffa.uni-lj.si/knjiznica/povezave/.