logo_si

Na UL FFA ustanovili delovno skupino za spremljanje novosti na področju terapije COVID 19 - obvestilo 24.3.2020

V situaciji ogrožajoče pandemije se tudi na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani soočamo z mnogimi strokovnimi izzivi in izrednim zanimanjem stroke in javnosti do informacij.

V skrbi za zdravje in dobrobit pacientov smo na fakulteti ustanovili delovno skupino v sestavi: prof. dr. Borut Štrukelj, prof. dr. Marko Anderluh, izr. prof. Tomaž Bratkovič, izr. prof. Mojca Lunder, izr. prof. dr. Igor Locatelli in doc. dr. Lea Knez.

Delovna skupina bo ažurno pripravljala obvestila, ki bodo temeljila na neodvisnih, znanstvenih in kliničnih rezultatih. Novosti bodo posredovane strokovni javnosti in v skrajšani obliki medijem.

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja