logo_si

Komisija za študijsko področje: 14. september 2017

Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v četrtek, 14. septembra 2017.

Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS najpozneje do petka, 8.9.2017 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do ponedeljka, 11.9.2017 do 10:00 ure v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno); ne glede na način dostave. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali. Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana.

Navodilo za oddajo prošnje:

V sistemu VIS v meniju izberete PROŠNJE in nato izberete:

- Prošnja za nadaljevanje oz. mirovanje ali
- Prošnja za podaljšanje dodatnega leta 

 V nadaljevanju izberete Vzrok ter napišite utemeljitev in navedite priloge, ki jih prilagate. 
Nato kliknete na Oddaj in natisni prošnjo.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami in jo do roka, do ponedeljka, 11.9.2017 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno).

Vloge za izjemni vpis v višji letnik se bodo oddale po 10.9.2017 in bodo obravnavane na drugi seji komisije v septembru 2017 (obvestilo bo še objavljeno).

Sklep Komisije za študijsko področje (31.1.2013):

V skladu z ZUJF in ZViS je status študenta možno podaljšati samo zelo izjemoma in največ za eno leto, in sicer, ko gre za: - status vrhunskega športnika, registriranega pri MOK oz. status vrhunskega umetnika; - status invalida oz. osebe s posebnimi potrebami, izkazan z odločbo invalidske ali druge pristojne   komisije; - resne osebne zdravstvene okoliščine, zaradi katerih je bil študent odsoten (hospitaliziran) več kot   3 mesece in ki so mu onemogočile, da bi opravil študijske obveznosti ter - res hude socialne okoliščine (npr. smrt starša v štud. l.). Študentka ima pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Pogoj je, da ima v času rojstva otroka status študentke in da predloži njegov rojstni list. Dodatno leto ji pripada v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka. Podpisana prošnja z dokazili mora biti poslana do ponedeljka, 11.9.2017 do 10:00 ure v študentski referat. Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.


Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!          

Tanja Kadunc                                                                               Prof. dr. Aleš Obreza

Vodja študentskega referata                                                    Prodekan za študijsko področje