logo_si

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015

Mentorji na UL FFA so:
-    
-    
-    
-    
Rok za oddajo popolnih vlog je petek, 26. 06. 2015. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo tudi osebno v vložišče univerze do dne, 26. 06. 2015, do 11. ure. Povezava na spletno stran UL:
slovenska objava 
angleška objava