logo_si

Javni poziv za zbiranje predlogov nagrajencev UL FFA v letu 2020

Na podlagi 2. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih UL FFA, ki ga je sprejel Senat UL FFA dne 10. 10. 2017, objavlja Komisija za nagrade in priznanja UL FFA Poziv za zbiranje predlogov nagrajencev fakultete za leto 2020.

Rok za oddajo predlogov je 2. 11. 2020, v tajništvo fakultete.

Poziv v celoti objavljamo v priloženem dokumentu.