logo_si

Javna objava prostih delovnih mest - 3.10.2017

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

UNIVERZA V LJUBLJANI,  FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž
2. Šifra DM: D010001
3. Tarifni razred: IX
4. Šifra naziva: 1
5. Naziv: asistent z doktoratom

6. Število razpisanih delovnih mest: 1

7. Pogoji za zasedbo delovnega mesta
a. zahtevana izobrazba: 8. raven izobrazbe farmacevtske smeri (doktor znanosti)
b. veljaven habilitacijski naziv: asistent (ali višji naziv) za področje farmacevtske tehnologije ali farmacevtske tehnologije in biofarmacije ali farmacevtske nanotehnologije ali kozmetologije;
c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: znanja in izkušnje s področja tehnološkega razvoja trdnih farmacevtskih oblik, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
d. poskusno delo: 3 mesece

8. Kratek opis dela in nalog: 
vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih, aktivno  znanstveno-raziskovalo delo (načrtovanje in izvedba raziskav ter publikacija rezultatov), nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke, skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme, opravljanje drugih nalog.

9. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

10. Rok za prijavo: do 31.10.2017

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana.

Kandidat brez ustreznega naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

11.  Kontaktna oseba na članici:
 Ime in priimek: Zdenka Gantar
 Telefonska številka: 4769-505
 E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si