logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: Vodja finančno-računovodske službe - M/Ž

Članica UL: Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE  –  m/ž 
Šifra DM:  J017916
Organizacijska enota DM: Tajništvo fakultete / Finančno-računovodska služba 

Pogoji za opravljanje dela

1. Zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri. 

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
- poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- aktivno znanje angleškega jezika,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo:  3 mesece


Kratek opis dela in nalog:   
- organiziranje, razporejanje in vodenje dela na področju finančno-računovodskega poslovanja,
- uvedba SAP sistema v finančno-računovodsko službo,
- pripravljanje dokumentov delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodelovanje pri izdelavi programa dela itd.),
- izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
- vodenje in organiziranje finančnega poslovanja na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda, 
- delo na področju javnih naročil,
- opravljanje nalog po navodilih revizorske službe univerze, 
- sodelovanje in usklajevanje nalog z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
- sodelovanje pri delu organov fakultete in/ali univerze,
- druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu tajnika. 

4. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

5. Rok za prijavo:  do 22. 9. 2021


Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 


8.  Kontaktna oseba:
      Ime in priimek: Katja Višnjevec Vahčič
      Telefonska številka:  4769-504
      E-mail: katja.visnjevec@ffa.uni-lj.si