logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: TEHNIČNI DELAVEC III – M/Ž

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, razpisuje naslednje prosto delovno mesto:

 

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC III – M/Ž
2. Šifra delovnega mesta:  J033021
3. Tarifni razred:  III

4. Pogoji za opravljanje dela 

- zahtevana izobrazba: 3. raven izobrazbe tehnične ali splošne smeri (2-letna poklicna šola) in 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj ali 2. raven izobrazbe (osnovna šola) in 3 leta ustreznih delovnih izkušenj; 
- smisel za red in čistočo ter organizacijo lastnega dela in dela skupine

5. Kratek opis dela in nalog
: koordinacija dela z zunanjimi izvajalci – čistilci, občasen nadzor njihovega dela (predvsem sanitarije), čiščenje notranjih površin in delovnih naprav v priročnih kuhinjah, laboratorijih in drugih prostorih, v nujnih primerih nadomeščanje receptorskih ali kurirskih opravil; druga dela po nalogu predpostavljenega.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

7. Poskusna doba: 1 mesec

8. Rok za prijavo:   do 18. 4. 2019


Kandidati posredujejo: vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela, dokazila o izobrazbi itd.  po redni ali elektronski pošti:  ks.ffa@uni-lj.si   

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 
9. Kontaktna oseba na članici:
   Ime in priimek:            Zdenka Gantar
   Telefonska številka:    01 4769-505
   E-mail:                        ks@ffa.uni-lj.si