logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: Samostojni strokovni delavec - M/Ž

Članica UL: Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  –  m/ž 
Šifra DM:  J017102
Organizacijska enota delovnega mesta: Tajništvo fakultete / Finančno-računovodska služba 


Pogoji za opravljanje dela

1. zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri. 

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
- poznavanje predpisov s področja dela,
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- aktivno znanje angleškega jezika,
- natančnost,
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti,
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.


3. Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:   

- obračun plač in honorarjev ter drugih osebnih prejemkov,
- vodenje, koordiniranje in izvedba strokovnega dela na področju nabave,
- zbiranje in izdelovanje raznih obračunov,
- ažurno spremljanje predpisov z delovnega področja,
- sodelovanje s projektno pisarno in vodji projektov pri finančnem spremljanju projektov,
- usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo, pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi na svojem področju dela,
- nadomeščanje delavcev v finančno-računovodski službi glede na potrebe organizacije dela,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

7. Rok za prijavo:  do 5. 11. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 


8.  Kontaktna oseba:
      Ime in priimek: Zdenka Gantar
      Telefonska številka:  4769-505
      E-mail:

zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si